Toggle navigation

Gebruikershandleiding Yomani

Version 1.0.0

De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Atos Worldline N.V. (“Worldline”).
De inhoud van dit document, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden is de eigendom van Worldline en is beschermd door de wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de andere toepasbare wetgeving.

Het woord YOMANI en andere handelsmerken die in dit document worden gebruikt zijn eigendom van Worldline.

De inhoud van dit document mag gereproduceerd worden door of in opdracht van derden met de voorafgaande schriftelijke toestemming en overeenkomstig de instructies van
Worldline. Worldline aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen die tijdens het vertalen en herwerken van dit document in de teksten zijn terechtgekomen.

Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit dit document voor nietcommercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele
informatie in dit document het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Worldline.

Worldline heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document zo correct mogelijk is. Worldline voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor het document dat in deze specificatie wordt beschreven. De technologie wordt dus geleverd “as is” zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Worldline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in dit document vervat zijn.

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Worldline
noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten
verantwoordelijk ten overstaan van derden voor schade veroorzaakt door het gebruik van
de technologie zoals beschreven in dit document (met inbegrip van maar niet beperkt tot
rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige of bijzondere schade, gevolgschade, boetes of
derving van winst).

Gefeliciteerd met de keuze van uw YOMANI terminal.

De YOMANI is een betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast de belangrijkste krediet- en debetkaarten ook nog andere kaarten voor andere toepassingen zoals elektronische maaltijdcheques of geschenkkaarten.

De YOMANI is modulair: u kunt de opstelling kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt.

 • De terminal (basismodule) kan alleenstaand gebruikt worden. De basismodule wordt zowel voor de handelaar als de klant gebruikt.
 • De terminal (basismodule) kan aangesloten worden op een optionele handelaarsmodule met geïntegreerde printer.
 • De terminal kan geïntegreerd worden met een kassa.

De opvallendste vernieuwingen zijn een groot kleurenscherm, een USB interface voor de aansluiting aan een kassa en een compacte en ronde vorm.
In deze gebruikershandleiding leest u:

 • hoe een transactie wordt uitgevoerd
 • hoe de terminal u kan helpen met het financieel beheer (dagelijkse transacties, dagtotalen …)
 • hoe u uw terminal kunt personaliseren (taal, volume, ticket, …)

Voor de goede werking van de terminal en om regelmatige automatische software-updates te verzekeren, raden wij u aan uw terminal steeds aangesloten te laten op het elektriciteitsnet en het communicatienetwerk.

Nadat u de terminal hebt opgestart verschijnt het volgende basisscherm.

2.1 - Een transactie opstarten

Vanaf het moment dat het openingsscherm verschijnt, kunt u op 3 manieren een transactie opstarten.

 1. Door op de knop te drukken en het gewenste bedrag in te voeren. Nadien moet de kaarthouder zijn kaart inbrengen en zijn pincode invoeren. Deze methode is de enige manier om een transactie met een contactloze kaart (NFC) of een Smartphone op te starten. Nadat het bedrag werd ingevoerd, verschijnt eveneens het contactloos logo op het scherm.

Kassaprotocol Vic 1.06

Volg onderstaande stappen voor het instellen van VIC 1.06

 1. Kies Menu  (Als Menu niet werkt STOP > OK > MENU) (Binnen 2 tellen)
 2. Kies 3 – Terminal Instellen
 3. Kies 0 – Volgende
 4. Kies 9 – Enkel Technieker
 5. Technieker wachtwoord 1235789 in en druk op OK
 6. Kies 4 – HARDWARE-INSTELL.
 7. Kies 2 – KASSA PROTOCOL
 8. Kies wijzigen
 9. Kies 5 – VIC 1.06 NL 
 10. VIC 1.06 NL TICKET ECR druk op OK
 11. KASSATICKETBREEDTE 38 druk op OK
 12. TIME OUT 30 seconden druk op OK
 13. Kies 9 – FYS. CONF. KASSA (RS232) bevestig met OK
 14. Druk 1 x op STOP
 15. Kies 5 – ONDERHOUD
 16. Kies 5 – CTMP AANVRAAG

Leverancier: Smolkas of Bos Systemen
Let op Seriele Kabel vereist!

CTMP Uitvoeren

 1. Kies Menu  (Als Menu niet werkt STOP > OK > MENU) (Binnen 2 tellen)
 2. Kies 3 – Terminal Instellen
 3. Kies 0 – Volgende
 4. Kies 9 – Enkel Technieker
 5. Technieker wachtwoord 1235789 in en druk op OK
 6. Kies 5 – ONDERHOUD
 7. Kies 5 – CTMP AANVRAAG