P I N V A N D A A G

Loading

  • Email: helpdesk@pinvandaag.nl
  • Tel: 085 5601201

Foutcodes Verifone toestellen, voor overige foutcodes neem contact op met uw pinleverancier!

Code

Omschrijving

0000

Transactie akkoord

0001

Host niet beschikbaar

0002

Ongeldig bericht

0003

Bericht-Authenticatie-Verificatie afgewezen

0004

Verminkt bericht

0005

Ongeldige identificatie gegevens

0006

Dubbel bericht

0100

Transactie niet toegestaan door acquirer/host

0101

Geldigheidsduur van de kaart is verlopen

0102

Mogelijk frauduleuze transactie

0103

Neem contact op met de acquirer

0104

Kaart met beperkte mogelijkheden

0105

Zie veiligheidsinstellingen van de acquirer

0106

Maximum aantal pogingen PINinvoer bereikt

0107

Verwijs naar kaartverstrekker

0108

Zie de specificaties van de kaartverstrekker

0109

Ongeldig Merchant-id

0110

Ongeldig bedrag

0111

Ongeldig kaartnummer

0112

PIN gegevens benodigd

0113

Foutief bedrag

0116

Onvoldoende saldo

0117

Foutieve PIN invoer

0119

Transactie niet toegestaan met deze kaart

0120

Transactie niet toegestaan met deze betaalautomaat

0121

Maximaal opnamebedrag bereikt

0123

Maximaal aantal betalingen bereikt

0124

Ongeldige valuta

0126

Foutief PIN Block

0127

Ongeldige PIN lengte

0197

Softwareversies zijn niet gelijk

1205

Bericht van de host: Transactie niet toegestaan

1206

Algemene fout op datacommunicatiea) “Gestopt Code 06”, zonder host-contact
b) “Niet betaald Code 06”,
transactie afgewezen tijdens host-contact-(poging)

1212

De pas wordt geweigerd door de host én de pas wordt geblokkeerd

1822

Verbindingsfout