P I N V A N D A A G

Loading

Jaarlijks worden vele miljarden betalingen snel en probleemloos door de Nederlandse banken verwerkt. Om de kans op fraude en op vergissingen van klanten te verkleinen, ondersteunen veel Nederlandse banken de IBAN-Naam Check bij mobiel bankieren en internetbankieren. Zonder de IBAN-Naam Check zouden er per jaar duizenden onbedoelde overboekingen naar verkeerde of frauduleuze begunstigden extra worden gedaan.

IBAN-Naam Check ontwikkeld door Rabobank

Rabobank heeft de IBAN-Naam Check ontwikkeld in het kader van een eigen innovatieprogramma. De dienst helpt bankklanten om zelf te controleren of een bij internetbankieren of mobiel bankieren ingevoerde IBAN correct is. De check beschermt bankklanten zonder dat de privacy van begunstigden in het geding komt.

Hoe werkt het

Wanneer een gebruiker in internetbankieren of mobiel bankieren bij een overboeking het IBAN en de naam van de begunstigde heeft ingevoerd, wordt de naam gecheckt vóórdat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check afwijkingen worden ontdekt, krijgt de gebruiker een waarschuwing:
  • De ingevoerde naam wijkt iets af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De naam die bij de bank bekend is, wordt ter controle aan de gebruiker getoond.
  • De ingevoerde naam wijkt sterk af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De gebruiker wordt gewaarschuwd voor mogelijke vergissingen of fraude.
De klant blijft zelf verantwoordelijk voor wat hij met de waarschuwing doet. Op grond van Europese afspraken is het IBAN leidend voor het uitvoeren van een overboeking. De naam speelt daarbij geen rol. Dus als de betaler dat wil kan hij een betaling (nog steeds) altijd doen, ook als uit de waarschuwing blijkt dat de naam sterk afwijkt van de naam die bij de bank bekend is. De IBAN-Naam Check werkt voorlopig alleen bij Nederlandse IBANs. Wanneer een (buitenlandse) IBAN niet kan worden gecontroleerd, krijgt de klant daar een melding van.