Toggle navigation

Rest API

Version 2.0.0

Via de API van Pin Vandaag bieden wij kassakoppelingen aan voor de volgende terminals:

 • Pax A77
 • Pax A920
 • Verifone V400m
 • Verifone P400
 • Verifone Vx680 (alleen de WIFI versie)
 • Worldline Yomani
 • Worldline Yoximo

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we nu ook een IBAN-check aanbieden als onderdeel van onze dienstverlening. Met deze nieuwe functie kunt u eenvoudig de geldigheid van een IBAN controleren.

De statussen (response vanuit apis) van betalingstransacties bij zowel Worldline als CCV werken op dezelfde manier! Dit betekent dat het integreren van onze API in de app voor beide betaalproviders nu nog makkelijker wordt. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: het bieden van een naadloze betaalervaring voor uw klanten.

Het is belangrijk om te weten dat hoewel de status “failed”, “unknown”, enzovoorts, hetzelfde is bij zowel Worldline als CCV, de volledige respons die wordt teruggegeven nog steeds kan verschillen afhankelijk van de opgeroepen route.

Bij deze willen we u graag informeren over de benodigdheden en happy flow voor de integratie van onze REST-API.

Om de integratie soepel te laten verlopen, hebben we enkele benodigdheden voor u op een rij gezet: een Terminal ID en API-token, welke door ons worden geleverd.

Vervolgens hanteren wij een ‘happy flow’ om de betalingstransactie succesvol te laten verlopen:

 1. De client stuurt een request naar de server, waarin de gewenste betalingstransactie wordt vermeld.
 2. De server behandelt de request en roept het pinapparaat aan.
 3. Het pinapparaat wordt geactiveerd en wacht op de betaling.
 4. Wanneer de betaling succesvol is afgerond, stuurt de server een webhook terug naar de client ter bevestiging.
 5. De transactie wordt succesvol afgerond.

We willen u erop wijzen dat onze REST-API koppelingen heeft met zowel CCV als WorldLine om onze service te bieden. Het kan voorkomen dat bepaalde functies wel werken bij de ene en niet bij de andere koppeling. Om eventuele problemen te voorkomen, raden we u aan om de documentatie over de verschillende methoden zorgvuldig te bestuderen voordat u begint. Mocht een methode niet werken bij een van de twee soorten pinautomaten, dan wordt dit aangegeven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij streven ernaar om u een hoogwaardige service te bieden en willen u graag bijstaan bij de integratie van onze REST-API.

Gebruik:

Om uw API key en secret te gebruiken voor authorizatie via de OAuth 2.0-methode, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Maak een autorisatieverzoek naar de API-server met uw API key en secret via de Basic-authenticatiemethode. U moet de Authorization header gebruiken om uw gecodeerde API key en secret mee te sturen.
 2. Als reactie op uw autorisatieverzoek ontvangt u een access token van de API-server. Dit access token geeft u toegang tot de API.
 3. Stuur een API-verzoek naar de server met het access token in de Authorization header via de Bearer-authenticatiemethode.

Zorg ervoor dat u de API key en secret veilig bewaart, aangezien deze vertrouwelijke informatie bevatten en de toegang tot uw API beveiligen. Wij adviseren u om uw API key en secret op een veilige plek op te slaan en ze niet te delen met ongeautoriseerde personen.

Voor meer informatie over de specifieke stappen en vereisten om de OAuth 2.0-methode te gebruiken met uw API, verwijzen wij u naar de API-documentatie en -handleiding.

// Vervang "API_KEY" door uw eigen API key
$apiKey = "sleutel:geheim";
$base64EncodedApiKey = base64_encode($apiKey);

// Gebruik de $base64EncodedApiKey in de Authorization header
$headers = [
  "Authorization: Basic " . $base64EncodedApiKey
];

// Voer het HTTP-verzoek uit, bijvoorbeeld met curl
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://rest-api.pinvandaag.com/V2");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

 

Er is een nieuwe flow in de REST-API dit is de aanbevolen methode van authenticatie op het V2 Rest API van Pin Vandaag.

 

 1. U dient een X-API-KEY header mee te sturen naar de API met u API KEY. Verwar deze niet met de secret. De secret is echter niet meer nodig en mag weggelaten worden bij deze methode.
 2. Stuur de REQUEST en de server stuurt de bijhorende correcte response terug.
// Vervang "API_KEY" door uw eigen API key
$apiKey = "sleutel";

$headers = [
  "X-API-KEY: $apiKey",
];

// Voer het HTTP-verzoek uit, bijvoorbeeld met curl
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://rest-api.pinvandaag.com/V2");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

 

Opmerkbare veranderingen

Met de introductie van versie 2 van onze API geven we nu de juiste HTTP-statuscodes terug, afhankelijk van wat er gebeurt bij een API-aanroep. Dit biedt verschillende voordelen:

 1. Betere foutafhandeling: ontwikkelaars kunnen nu de juiste acties ondernemen op basis van de statuscode, waardoor de API-integratie stabieler en betrouwbaarder wordt.
 2. Snellere probleemoplossing: als er een fout optreedt in de API-aanroep, kunnen ontwikkelaars snel de oorzaak van het probleem identificeren op basis van de statuscode die wordt geretourneerd.
 3. Efficiëntere ontwikkeling: met de juiste statuscodes kunnen ontwikkelaars hun integratieproces efficiënter maken en sneller hun integratie voltooien.

In tegenstelling tot versie 1 van onze API, waarbij geen specifieke HTTP-statuscodes werden geretourneerd, biedt versie 2 van onze API een betere en robuustere manier van werken met de API.

Met de introductie van de V2 API hebben we een nieuwe functie toegevoegd waarmee de geldigheid van Nederlandse IBANs kan worden gecontroleerd. Houd er rekening mee dat deze functionaliteit momenteel alleen werkt voor Nederlandse IBANs.

Voor deze functie geldt een limiet die is gekoppeld aan tokens die beschikbaar zijn per API-sleutel. Bij elke aanvraag wordt één token afgeschreven van de bijbehorende API-sleutel. Deze tokens kunnen worden opgewaardeerd door Pin Vandaag zelf om ervoor te zorgen dat de service beschikbaar blijft. Na elke aanvraag geven we in de response aan hoeveel tokens er nog beschikbaar zijn op de bijbehorende API-sleutel.

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan deze service. In het geval van een interne serverfout of als de API de aanvraag niet kan verwerken, worden er geen tokens afgeschreven van de bijbehorende API-sleutel. We streven ernaar deze situaties zo goed mogelijk op te vangen. Mocht er toch een probleem optreden, neem dan gerust contact met ons op.

De inhoud van de respons kan variëren afhankelijk van de informatie die aan de IBAN is gekoppeld.

Verplicht parameters (HEADERS):

Verplichte parameters (POST):

 • name: naam van de rekeninghouder
 • iban: Nederlandse IBAN van de rekeninghouder (minimaal 18 en maximaal 18 karakters, reguliere expressie: ^NL[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{10}$)

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/services/iban/name-check' \
--header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
--form 'name="REKENINGHOUDER_NAAM"' \
--form 'iban="NEDERLANDSE_IBAN"'

Response:

{
  "status": "success",
  "message": "IBAN has been checked",
  "http_code": 200,
  "data": {
    "@attributes": {
      "mode": "direct",
      "senderID": "S1508",
      "version": "1.0",
      "createDateTime": "2023-04-29T12:43:13.321Z",
      "messageCount": "1",
      "type": "TransactionResponse"
    },
    "IBANCheckTransactionResponse": {
      "@attributes": {
        "entranceCode": "20230429104425065"
      },
      "IBAN": "NL44ABNA0543946959",
      "AssumedName": "Test Holder",
      "DebtorReference": "1682765065",
      "IBANCheckResult": {
        "IBANResult": "SERVICE_TEMPORARILY_NOT_AVAILABLE"
      }
    }
  }
}

 

De API biedt de volgende methodes aan die kunnen worden aangeroepen.

BELANGRIJK: Houd er rekening mee dat niet alle methodes werken voor alle verschillende merken terminals.

Transactie aanmaken

Met behulp van deze methode kunt u een nieuwe transactie aanmaken.

Let op: Als u de paymentUrl wilt gebruiken, is het belangrijk om ook de returnUrl mee te geven aan de API. Anders wordt u steeds naar dezelfde pagina verwezen.

Deze methode werkt voor de volgende typen terminals: CCV en WorldLine.

Verplichte parameters:

 • terminal_id (de terminal waarop de transactie moet worden gestart)
 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)
 • amount (het te betalen bedrag in centen)

Optionele parameters:

 • CallbackUrl (webhook-URL)
 • OwnReference (eigen referentie)
 • ReturnUrl (alleen voor CCV: de URL waarnaar u teruggestuurd wilt worden)

Wij streven ernaar om u een hoogwaardige dienstverlening te bieden en willen u graag helpen bij het gebruik van onze API. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/start' \
--header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
--form 'terminal_id="TERMINAL_ID"' \
--form 'amount="AMOUNT_IN_CENTS"'

RESPONSES

Success:

{
  "transactionId": "2405102",
  "status": "started",
  "amount": 1,
  "terminal": "50303253",
  "createdAt": "2022-06-25 17:10:36",
  "callbackUrl": null,
  "ownReference": null
}

 

Status

Met deze functie kunt u de status van een betalingstransactie ophalen.

Notities:

 1. Het is belangrijk om te weten dat bij CCV een transactie elke 30 seconden wordt bijgewerkt wanneer de statusfunctie wordt aangeroepen. Dit doen we om de flow van CCV te respecteren. Wanneer u meerdere keren binnen deze tijdslimiet dezelfde transactie opvraagt, ontvangt u dezelfde transactie zonder updates omdat wij de transactie aan onze kant bijwerken.

Deze methode werkt voor de volgende typen terminals: CCV en WorldLine.

Verplichte parameters:

 • terminal_id (de terminal waarop de transactie heeft plaatsgevonden)
 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)
 • transaction_id (het ID van de transactie)

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/status' \
--header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
--form 'terminal_id="TERMINAL_ID"' \
--form 'transaction_id="TRANSACTION_ID"'

RESPONSES

CCV Terminals

SUCCESS
{
  "transactionId": "TL220611120248997CB8FB114.1",
  "status": "success",
  "amount": 0,
  "terminal": "706249441",
  "createdAt": "2022-06-11 12:01:29",
  "callbackUrl": null,
  "paymentUrl": null,
  "errorMsg": null,
  "ownReference": null,
  "receipt": "[\" Kopie Kaarthouder\",\" \",\"Terminal: CT695868 Merchant: 21830001 \",\"Periode: 2162    Transactie: 00000026\",\"Token: 1009216201031965010     \",\"Contactloze betaling\",\" (A0000000043060)\",\"Kaart: 673703xxxxxxxxx5008\",\"Kaartnr: 03   \",\" \",\"BETALING\",\"11/06/2022 12:03  Auth. code:  D4O226\",\" \",\"Totaal:   0,01 EUR\",\" \",\"   AKKOORD\"]",
  "journalReceipt": "[\"        JOURNAAL\",\" \",\"Terminal: CT695868 Merchant: 21830001 \",\"Periode: 2162    Transactie: 00000026\",\"Token: 1009216201031965010     \",\" (A0000000043060)\",\"Kaart: 673703xxxxxxxxx5008\",\"Kaartnr: 03   \",\" \",\"BETALING\",\"11/06/2022 12:03  Auth. code:  D4O226\",\" \",\"Totaal:   0,01 EUR\",\"   AKKOORD\",\"ACQUIRER ID:  52800002\",\"TRANSACTION TREATMENT RES. 0000\",\" ================\"]"
}
ERROR
{
  "transactionId": "TL220618175406586CB893D27.2",
  "status": "failed",
  "amount": 1,
  "terminal": "706249441",
  "createdAt": "2022-06-18 17:53:46",
  "callbackUrl": null,
  "receipt": null,
  "paymentUrl": "https://redirect.jforce.be/terminal/poll?reference=TL220618175406586CB893D27.2",
  "errorMsg": "processing_error",
  "ownReference": null
}

Worldline Terminals

SUCCESS
{
  "transactionId": "2340636",
  "status": "success",
  "amount": 1,
  "terminal": "50303253",
  "createdAt": "2022-06-18 16:23:45",
  "callbackUrl": null,
  "incidentCode": null,
  "errorMsg": null,
  "ownReference": null,
  "receipt": "[[0,\"POI: 50303253\\r\"],[0,\"KLANTTICKET\\r\"],[0,\"--------------------------------------\\r\"],[0,\"Terminal:           CT695867\\r\"],[0,\"Merchant:           21830001\\r\"],[0,\"Periode:             2169\\r\"],[0,\"Transactie:          00000006\\r\"],[0,\"Token:       1009216902435162019\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"Maestro\\r\"],[0,\"(A0000000043060)\\r\"],[0,\"Kaart:       673703xxxxxxxxx5008\\r\"],[0,\"Kaartserienummer:          3\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"BETALING\\r\"],[0,\"Datum:        18\\/06\\/2022 16:24\\r\"],[0,\"Autorisatiecode:        E3G3A8\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"Totaal:            0,01 EUR\\r\"],[0,\"\\r\"],[0,\"Contactless\\r\"],[0,\"Leesmethode: CHIP\\r\"],[0,\"\"]]"
}
ERROR
{
  "transactionId": "2340627",
  "status": "failed",
  "amount": 1,
  "terminal": "50303253",
  "createdAt": "2022-06-18 16:22:39",
  "callbackUrl": null,
  "receipt": null,
  "incidentCode": "2628",
  "errorMsg": "External Equipment Cancellation",
  "ownReference": null
}

Transactie annuleren

Met deze functie kunt u een betalingstransactie annuleren die op dat moment wordt verwerkt op de terminal. Let op: deze functie annuleert alleen transacties die op de terminal worden verwerkt.

Let op (CCV)!

Om de flow van CCV te respecteren, kan een transactie slechts 3 keer worden aangevraagd om te annuleren. Dit is een aparte benadering, omdat het annuleren van een transactie vanuit CCV niet altijd even gemakkelijk is. Hoewel we momenteel geen alternatief kunnen bieden voor dit aspect, blijven we streven naar het verbeteren van onze technologie. Na 3 verzoeken zal de API u automatisch ratelimiteren en zal het niet langer mogelijk zijn om deze bewerking uit te voeren voor de betreffende transactie die op CCV-terminals is gemaakt.

Deze methode werkt alleen voor de volgende typen terminals: WorldLine & CCV (expirimenteel).

Verplichte parameters:

 • Terminal ID (de terminal waarop de transactie plaats heeft gevonden) (alleen Worldline)
 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)
 • Transactie ID (Alleen voor CCV)

Voorbeeld CURL-oproep:

WorldLine

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/v2/instore/terminal/stop' \
   --header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
   --form 'terminal_id="TERMINAL_ID"' \
   --form 'key="API_KEY"'

CCV

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/v2/instore/transactions/cancel' \
   --header 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' \
   --form 'transaction_id="TRANSACTIE_ID"' \
   --form 'key="API_KEY"'

Bon per mail opsturen

Met behulp van deze functie kunt u een bon meesturen naar uw klant als onderdeel van de geslaagde transactie. Let op: deze functie werkt alleen bij geslaagde transacties.

Deze methode werkt voor de volgende typen terminals: CCV en WorldLine.

Verplichte parameters:

 • terminal_id (het ID van de terminal waarop de transactie is geslaagd)
 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)
 • transaction_id (het ID van de transactie)
 • email (het e-mailadres van de ontvanger)

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/mail' \
   --header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
   --form 'terminal_id="TERMINAL_ID"' \
   --form 'transaction_id="TRANSACTIE_ID"' \
   --form 'email="EMAIL_ADRES_VAN_ONTVANGER"'

 

Terugstorting

Met behulp van deze functie kunt u een terugbetaling starten op het pinapparaat.

Deze methode werkt alleen voor de volgende typen terminals: WorldLine.

Verplichte parameters:

 • terminal_id (de terminal waarop de terugbetaling wordt uitgevoerd)
 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)
 • amount (het bedrag dat moet worden terugbetaald in centen)

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/refund' \
   --header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
   --form 'terminal_id="TERMINAL_ID"' \
   --form 'amount="BEDRAG_IN_CENTEN"'

 

CTMP

Met behulp van deze functie kunt u een CTMP-verzoek sturen naar een WorldLine terminal.

Met CTMP kan de WorldLine-terminal handmatig een nieuwe configuratie ophalen vanaf de WorldLine-server.

Deze methode werkt alleen voor de volgende typen terminals: WorldLine.

Verplichte parameters:

 • terminal_id (de terminal waarnaar het CTMP-verzoek wordt gestuurd)
 • Bearer Authenticatie /  X-API-KEY header (zie #gebruikswijze)

Voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/ctmp' \
  --header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
  --form 'terminal_id="TERMINAL_ID"'

 

Transactie lijst

Met onze API is het heel eenvoudig om een lijst met transacties op te halen van de gewenste terminals. Deze functie werkt voor zowel WorldLine als CCV terminals.

Verplichte headers:

 • Bearer Authenticatie / X-API-KEY header: authenticatiegegevens (zie #gebruikswijze)

Om de transactielijst op te halen, zijn de volgende verplichte parameters nodig:

 •  terminal_id: het ID van de terminal waarvan de transacties moeten worden opgehaald
 •  maximale grootte van de op te halen transacties (1 tot 100)
 •  page: welke pagina van de transactielijst moet worden opgehaald

Optionele parameters (query parameters) zijn:

– datefrom: de datum waarop de transacties moeten beginnen, in UNIX-tijdstempelnotatie
– dateto: de datum waarop de transacties moeten eindigen, in UNIX-tijdstempelnotatie

voorbeeld CURL-oproep:

curl --location --request GET 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/TERMINAL_ID/LIMIT/PAGE/?datefrom=FROM_TIMESTAMP&dateto=TO_TIMESTAMP' \
--header 'X-API-KEY: API_TOKEN' 

Het is belangrijk om op te merken dat de datum- en tijdsnotatie in UNIX-tijdstempelnotatie moet zijn en dat de “tot” datum niet eerder mag zijn dan de “vanaf” datum om ervoor te zorgen dat de gewenste transacties worden opgehaald.

Met deze eenvoudige API-functie kunt u snel en gemakkelijk de gewenste transacties ophalen.

Laatste transactie ophalen (NIEUW)

De API biedt nu een nieuwe mogelijkheid om de laatste transactie op te halen per terminal. Deze functie werkt voor CCV & Worldline.

 

Verplichte headers:

Voorbeeld CURL-Oproep:

curl --location --request POST 'https://rest-api.pinvandaag.com/V2/instore/transactions/last_transaction' \
  --header 'X-API-KEY: API_TOKEN' \
  --form 'terminal_id="TERMINAL_ID"'

 

Status codes:
200 (OK) Geeft resultaat terug voorbeeld:

{
  "id": 1,
  "status": "failed",
  "terminal": "12345678",
  "amount": 1,
  "transaction_id": "123456789",
  "own_reference": "",
  "which_api": "Worldline|CCV",
  "created_at": "2024-04-05T00:00:00+00:00",
  "updated_at": "2024-04-05T00:00:00+00:00",
  "callback_url": "", // Default a string (also if empty)
  "payment_url": null | string,
  "receipt": null | string,
  "incident_code": "1",
  "error_msg": "",
  "cancel_counter_ccv": null | number (int),
}

Deze test response heeft notering zoals number (int), string & enzovoort... Dit is puur gedaan, zodat er geen fouten aan u kant gemaakt worden. Dus deze notaties zijn puur verwachte data types die terug kan krijgen vanuit onze rest api.

Bijvoorbeeld:
null | number (int) houd in: het is null, of het kan een integer terug geven.
null | string houd in: het geeft of null of een string terug met de verwachte waarde.

De // is puur een opmerking vanuit onze kant. Officieel kan JSON geen comments hebben maar dit is puur gedaan uit zorgvuldigheid van onze kant. Als de // er staat, kan de waarde geen null terug geven.

400 Ongeldige POST body meegegeven. Wat er precies mis gaat of ontbreekt kom terug in het response als volgt:

{
  "status": "error",
  "http_code": 400,
  "message": {
    "error": "Invalid data was provided.",
    "validation_errors": {
      "terminal_id": {
        "integer": "The Terminal id must be integer"
      }
    }
  },
  "data": null
}

404 (Terminal niet gevonden of geen transacties)

500 INTERNAL SERVER ERROR. In dit geval neem contact op met development team van Pin Vandaag: [email protected]

Webhooks worden alleen aangeroepen wanneer de status van een transactie verandert. Om de webhook te laten werken, moet het veld “callbackUrl” worden meegegeven aan de API wanneer de methode “start” wordt aangeroepen. Anders weet de API niet waar de webhook naartoe moet worden gestuurd.

Momenteel wordt er slechts één keer gegevens van de transactie naar de webhook gestuurd. We zijn echter bezig om deze functionaliteit te verbeteren, zodat wanneer een webhook niet correct wordt afgeleverd, deze opnieuw kan worden aangeroepen na verloop van tijd.

De webhook-respons kan verschillende velden bevatten, afhankelijk van de status van de transactie. Hieronder vindt u een voorbeeld van een webhook-respons:

Voorbeeld webhook

{
"transactionId": "1234567",
"status": "failed",
"amount": 1,
"terminal": "12345678",
"createdAt": "2022-07-08 18:21:03",
"callbackUrl": "https://webhook.site/634112c8-a767-40c0-871a-80a507fe0a31",
"paymentUrl": null,
"receipt": null,
"ownReference": "test"
}

Houd er rekening mee dat het veld “callbackUrl” cruciaal is voor het correct functioneren van de webhook. Zorg ervoor dat u dit veld correct instelt bij het aanroepen van de methode “create”.

U kunt contact met ons opnemen via de volgende opties:

E-mail: [email protected]

Telefoon: 085-5601203

Chat: Niet beschikbaar

Ons team van ontwikkelaars staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij het gebruik van onze API. We streven ernaar om u zo snel mogelijk van dienst te zijn en u te helpen bij eventuele problemen of vragen die u heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via een van de bovengenoemde kanalen.